TCO er tildelt rammeavtale fra Wintershall

TCO har blitt valgt som den foretrukne leverandøren for varer og tjenester innen kjemisk injeksjonssystemer og reservoar barriereplugger for Wintershalls virksomhet i Norge.

Avtalen er en av flere kontrakter tildelt av Wintershall som omfatter leveranse av brønnkompletteringsutstyr og -tjenester til selskapets boreoperasjoner på norsk sokkel.

Kontrakten gjelder komplettering av brønner på Wintershall sin utbygging av Maria og Brage feltene med en fast periode på fire år, med mulighet for forlengelse med opptil fire år.

Det er videre mulighet for å benytte kontrakten for en fremtidig utbygging av Skarfjell i fremtiden, heter det.

– Dette er en svært kritisk kontrakt for TCO. Det styrker vår posisjon i hjemmemarkedet, og vi er svært fornøyd med den langsiktige satsningen og muligheten til å jobbe sammen med en av de viktigste aktørene på norsk sokkel, sier Halle Aslaksen administrerende direktør i TCO.

ddd

To read the full article, please visit offshore.no

TOP