Statoil extends contract with TCO for two more years

TCO considers the contract with Statoil for supply of its chemical injection systems and disappearing glass plug product lines as a clear recognition of a long-term collaboration between the companies.

July 4, 2016 

Under the renewed deal, TCO will provide Statoil with its disappearing glass plugs and chemical injection system. This is an extension of the company’s contract with Statoil initially signed in 2014.

“This contract is important to TCO and further strengthens our position in the home market. The first TCO glass plug was installed for Statoil in 2004 and we are pleased with the long-term customer relationship we have with Statoil. For a relatively small service company in the oil & gas industry, this is a clear recognition of our hard work and provides a foundation for further growth in TCO”, says CEO Halle Aslaksen.

The TCO Disappearing Glass Plug is a barrier plug that provides a total seal against all gases and fluids. The glass plug is installed and run as an integrated part of the completion string and disintegrates into small particles upon removal, providing large bore access.

The TCO Chemical Injection System is based on high-end chemical injection valves which provide the hydrostatic support required to eliminate the U-tube effect in chemical injection systems. This ensures the durability and effectiveness of the completion solution throughout the entire life of the well.

TCO is a Norwegian-founded, global oilfield services company, specializing in the design, manufacture and installation of disappearing glass plugs, chemical injection systems, multi-cycle valves and annulus pressure relief systems, as well as the provision of tubing-conveyed perforating equipment and services (TCP). The company employs 130 people and is located in Bergen, Stavanger, Aberdeen, Abu Dhabi and Houston.

[Norwegian]

Statoil forlenger kontrakten med TCO for to nye år

Juli 4, 2016

TCO anser kontrakten med Statoil som en klar anerkjennelse av selskapets leveranser.

Avtalen omfatter leveranse av glassplugger og kjemikalieinjeksjonssystemer for Statoils aktiviteter i Norge. Dette er en utvidelse av selskapets kontrakt med Statoil som opprinnelig ble inngått i 2014.

"Dette er en viktig kontrakt for TCO og avtalen bidrar til å styrke vår posisjon i hjemmemarkedet. TCO installerte den første glasspluggen for Statoil i 2004 og vi setter stor pris på det langsiktige samarbeidet vi har med Statoil. For et relativt lite serviceselskap innen olje- og gassindustrien, er dette en klar anerkjennelse av det arbeid vi gjør og gir grunnlag for videre vekst i TCO ", sier administrerende direktør Halle Aslaksen.

TCOs barriere plugger i glass gir en fullstendig forsegling mot gasser og væsker. Glasspluggen installeres og kjøres som en integrert del av kompletteringsstrengen og spaltes til små partikler ved fjerning, noe som gir full åpning av produksjonsstrengen.

TCO sitt kjemiske injeksjonssystem er basert på avanserte kjemikalieinjeksjonsventiler som gir den hydrostatiske støtte som er nødvendig for å eliminere U-tube effekt i kjemiske injeksjonssystemer. Dette sikrer holdbarheten og effektiviteten av kompletteringsløsningen gjennom hele levetiden til brønnen.

 

TCO er et norsk oljeserviceselskap som opererer globalt, spesialisert innen design, produksjon og installasjon av glass barriereplugger, kjemiske injeksjonssystemer, multi-syklus ventiler og ringromstrykkavlastningssystemer, samt levering av rør-formidlet perforeringsutstyr-og tjenester (TCP). Selskapet har 130 ansatte og er lokalisert i Bergen, Stavanger, Aberdeen, Abu Dhabi og Houston.

TOP