Tekna Bergen 2015 Grundervirksomhet og Innovasjon

I forbindelse med Tekna Bergens møteserie i høst, "Grunderviksomhet og innovasjon" ble TCO bedt om å holde en presentasjon om selskapets historie fra tidlig fase til hvor den befinner seg idag. Global Business Development Manager, Viggo Bransdal som har vært med siden TCO sin tidlig fase hold presentasjonen. 
 

ssss

TOP