TCO secures frame agreement with Wintershall

TCO has been chosen as the preferred vendor and service provider for its chemical injection systems and 7 reservoir isolation plugs for Wintershall’s activities in Norway.

June 2, 2016 

The agreement is one out of several contracts awarded by Wintershall for supply of well completion equipment and services on the Norwegian Continental Shelf. The contract is valid for the Maria and Brage fields with a fixed period of four years and may be extended by as many as four years.

There is also an option to use the contracts for Wintershall’s operated Skarfjell development in the future.

“This is a very critical contract for TCO. It strengthens our position in the home market, and we are very pleased with the long-term commitment and opportunity to work alongside one of the most important operators on the Norwegian Continental Shelf, says Halle Aslaksen, CEO of TCO”.

 “These contracts are a win-win business for Wintershall and our partners in Norway. They give us the certainty of a robust solution for our drilling activities in the months and years to come, as well as the flexibility to use them on our developments in the future. In a challenging market environment, these are also important contracts for the Norwegian supplier market,” said Bernd Schrimpf Wintershall Norge Managing Director.

The TCO Chemical Injection Systems are based on high-end Chemical Injection Valves which provide the hydrostatic support required to eliminate the U-tube effect in chemical injection systems. This ensures the durability and effectiveness of the chemical injection system throughout the entire life of the well.

TCO is a Norwegian-founded global oilfield services company, specializing in the design, manufacture and installation of glass barrier plugs, chemical injection systems, multi-cycle valves and annulus pressure relief systems, as well as the provision of tubing-conveyed perforating equipment and services (TCP).

[in Norwegian]

TCO blir tildelt rammeavtale fra Wintershall

Juni 2, 2016

TCO har blitt valgt som den foretrukne leverandøren for varer og tjenester innen kjemisk injeksjonssystemer og 7 reservoar barriere plugger for Wintershalls virksomhet i Norge.

Avtalen er en av flere kontrakter tildelt av Wintershall som omfatter leveranse av brønnkompletteringsutstyr og -tjenester til selskapets boreoperasjoner på norsk sokkel. Kontrakten gjelder komplettering av brønner på Wintershall sin utbygging av Maria og Brage feltene med en fast periode på fire år, med mulighet for forlengelse med opptil fire år.

Det er videre mulighet for å benytte kontrakten for en fremtidig utbygging av Skarfjell i fremtiden.

«Dette er en svært kritisk kontrakt for TCO. Det styrker vår posisjon i hjemmemarkedet, og vi er svært fornøyd med den langsiktige satsningen og muligheten til å jobbe sammen med en av de viktigste aktørene på norsk sokkel, sier Halle Aslaksen administrerende direktør i TCO».

«Kontraktene sikrer en robust løsning for våre boreoperasjoner i årene som kommer, og samtidig gir avtalene fleksibilitet til å benytte dem på andre prosjekter i framtiden. I et utfordrende marked er tildelingen også viktig for norske leverandører,» sier Bernd Schrimpf, administrerende direktør i Wintershall Norge. 

TCO sitt kjemiske injeksjonssystem er basert på avanserte kjemikalieinjeksjonsventiler som gir den hydrostatiske støtten som er nødvendig for å eliminere U-tube effekt i kjemiske injeksjonssystemer. Dette sikrer holdbarhet og effektiviteten av kjemisk injeksjonssystemet gjennom hele levetiden til brønnen.

TCO er et norskt oljeserviceselskap som opererer globalt, med spesialisert innen design, produksjon og installasjon av glass barriereplugger, kjemiske injeksjonssystemer, multi-syklus ventiler og ringromstrykkavlastningssystemer, samt levering av rør-formidlet perforering utstyr  og tjenester (TCP).

TOP